Turkse tortel

De Turkse tortel (Streptopelia decaocto) is een duif die tegenwoordig vrij algemeen in Noordwest-Europa voorkomt.

 

    Nieuw

    Grote-ratelaar Gevleugeld-hertshooi atalanta Bruinrode heidelibel Gehakkelde aurelia Hommel Wesp Hommel Hommel Bruinrode heidelibel Wilde Kamperfoelie Hommel Phegeavlinder dagpauwoog Kleine-Vos Keizersmantel Keizersmantel Kleine roodoogjuffer