Rotgans

De rotgans (Branta bernicla) is een vrij donkere bijna zwart-witte vogel. Ze hebben een karakteristieke, ver klinkende roep rrot-rrot. In de wintermaanden is een van de drie ondersoorten, de B. b. bernicla, aan de kusten van de Noordzee aan te treffen, bijvoorbeeld aan de dijken rond de Grevelingen

    Overzicht Foto’s

    elswout1 Kemphaan03 P1005642h smtn20 RZ09 DSC00046h 200140 grsp IMG_2326ws SAR Katwijk 2019 P7110015ws Grutto28 P1050920ws IMG_0071-rosse-franje-poot Variabele-waterjuffer KV07 KV05 kra03 Vos wtrta03 Zwarte Kraai P1013633ws P1020440_ws P1040042h Rosse Grutto17 judaspenning2 Konik26 GP05 Kievit13 Rotganzen IMG_5685 Blauwe reiger (Ardea cinerea) P1044126h CGans15 buz13 P1033657h Vetwitkruid Aalscholver60 wldeend02 P1030060h speeltuin-de-valstrik-1907-kleur P1040531h _1011067h Zeehond Katwijk IMG_1795h P1030783hr 1931-Jantooropstraat-kl IMG_5541hd SS13 Grootbloemig-hertshooi IMG_3905hd KWO23 1910-kleur-in-de-duinen bskwstr secvkvstraatkleur Oud steegje