Geoorde Fuut

De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een watervogel, het is een klein soort fuut (Podicipedidae).

    Diversen Foto’s

    SAR Katwijk 2008 SAR Katwijk 2008 p54 rfs15 DSC00047h P1013114ws stormmeeuw PV09 VL03 Y166706ws oude-kerk-voor-1930 Y160023ws1 P6070032ws Rotgans P6040016ws Blauwe reiger (Ardea cinerea) Y184750ws Bomschuit Steenloper07 Meerkoet28 CrGans28 Fuut54 bj-blommersstraat-1895kl-fm Gewone zeehond (Phoca vitulina) Aalscholver70 uitwatering-noord WI02 1900-boulevard-katwijk