Waadvogels

Waadvogels zijn grote vogels met lange snavels waarmee ze prooien kunnen opzoeken die vrij diep onder het zand zitten. Kleinere waadvogels zoeken net onder de oppervlakte naar voedsel. Men vindt deze vogels vooral in kustgebieden.
De term waadvogels is een beetje in onbruik geraakt. In de meeste vogelboeken wordt voor deze categorie de term steltlopers gebruikt.
In het alledagelijkse woordgebruik worden andere vogels met lange poten en lange snavels ook tot de waadvogels gerekend, zoals de reigers en ooievaars. Zuiver ornithologisch (en in de meeste vogelboeken) staat de term waadvogels of steltlopers echter alleen voor bepaalde families uit de orde Charadriiformes. Hiertoe behoren onder andere de scholeksters, steltkluten en kluten, plevieren en de strandlopers en snippen. Andere bekende families uit deze orde zoals de jagers, meeuwen, sterns en alken rekent men niet tot de steltlopers of waadvogels.

    Nieuw

    P6120004ws P6120004ws2 P6100055ws P6100049ws P6100035ws P6100034ws P6100032ws P6100028ws P1006382h P6070044ws P6070032ws P6070017ws P6070014ws P6070009ws P6070001ws P6060067ws P6060054ws P6060045ws